BARBATE
Vi er nu nået til en by som hedder Barbate. Selve byen er ikke værd at skrive hjem om, men den ligger strategisk godt for at planlægge turen ind gennem Gibraltar strædet. Her skal vi helst planlægge sejladsen, så vi får glæde af strømmen fra tidevandet, idet det kan være lidt svært at runde pynten ved Tariffa, såfremt der er kraftig udadgående strøm. Hvis der samtidig er Levante, d.v.s. kraftig vind fra øst, så kan det være lidt ubehageligt for småbåde at krydse ind gennem strædet. Her udenfor Barbate er der i år - 2001 - opstillet et af de berygtede tuna net. Det er nogle meget kraftige net som er fastgjort i meget tykke ståltove og de løber flere sømil ud fra kysten. Nettene er så kraftige at de stopper selv meget store coastere, hvis de er så uheldige at komme ind i nettet. Det er derfor mest smart at sejle her ved dagslys, og man ser så meget let både nettene og de tydelige afmærkninger. Nettet ved Barbate begynder ca. 100 meter fra havneindløbet og strækker sig så nogle sømil i sydvestlig retning ud i havet.

Vi har haft nogle fine sejldage her ned, og vi glæder os til at vi i morgen kan anløbe Gibraltar. Der skal vi nok være nogle dage, idet vi skal have ordnet vores stævnrørspakning. Det betyder at vi skal op af vandet og stå på land et par dage. Vi havde en lidt uheldig oplevelse da vi sejlede fra Huelva til Rota. Pludselig opdagede vi at der var meget vand inde i båden, ca. 500 liter. Vi opdagede det ved at motoren kastede vand rundt i motorrummet fordi vandet stod op over svinghjulet og vandet blev således ført rundt i rummet via ventilatorremmene. Vandstanden nåede op til kontakten for olietryksmåleren og da den blev kortsluttet kunne vi høre alarmen. Der kom så gang i håndpumpen til lænsning, - man kan pumpe meget hurtigt når der er så meget vand indenbords, - og heldigvis sank vandstanden, selv om der kom et godt tilskud fra sveden der haglede ned af kroppen på mig.

Vi er ikke helt klar på årsagen. men har stærk mistanke om stævnrørspakningen, og den blive nu skiftet under alle omstændigheder. Vi tjekker så hver ½ time for at se om der kommer vand ind og det har der ikke gjort i dag.
 

Vi gjorde ophold i Rota nogle dage. Rota er en herlig lille badeby, med kilometerlang badestrand. Byen har bibeholdt sin oprindelige charme, på trods af at der kommer temmelig mange badegæster om sommeren. De kommmer dels fra det nærliggende område, hvor der er en stor flådehavn, og dels fra storbyen Sevilla som ligger godt 100 km. inde i landet.

Et kig langs en af badestrandene
 

Ud over at gå på sight seeing skulle vi også vente på at få oplysning om vi kunne komme på land i Rota, hvor der er gode servicefaciliteter.  Kranen i Rota kunne dog ikke løfte os, så vi måtte gå videre til Gibraltar, hvor de har godt materiel, og alle reservedele.
Rota har mange skønne gader
 

Solen er jo en daglig gæst fra morgen til sent, og vi er begunstiget af et højtryk som ligger stabilt her i sydspanien. Vinden er lige tilpas og heldigvis kommer den i disse dage fra vest, så vi har den agten for tværs. Så længe vi er ude på havet behøver vi ikke solsejl, men det skal sikkert frem når vi når ind til Gibraltar.

Jeg ved ikke om jeg har nævnt det før, men lige nu har vi solen meget tæt på Zenith. Når vi ser op kl. 14 ( kl 12 UTC ) så har vi solen næsten lodret. Jeg har ikke set den så tæt på Zenith før i mit liv. Solen er jo nu på nordlige vendekreds 23 gd. nord og vi ligger på ca 36 gd., så der er kun 13 gd. til den er i Zenith. Det betydr naturligvis at den brænder hårdt og trods megen brug af solcreme så skaller vi pænt på næse og skuldre.

I dag passerede vi pointe Trafalgar, som gjorde lord Admiral Nelson berømt. Jeg mener at det var her han vandt søslaget over den spanske flåde, hvilket på en måde er blevet udødeliggjort ved Trafalgar Square i London. Historisk var det selvfølgelig spændende, men vi måtte holde så stor afstand at vi bedst kunne se pynten og fyret i kikkert. Der er mange lave grunde ud for pynten, så enten skal man vælge stor afstand, 8 - 10 km. eller man skal vælge at gå tæt på ca, 100 meter. Vi valgte den sikre med den store afstand.

I forgårs havde vi en flot oplevelse. Vi var sejlet ud på 50 meter kurven, dels for at få god sikkerhed mod grunde og lokale fiskefarme, men også for at få chancen for at se delfiner, - og de kom. Vi havde en flok på ca. 10 delfiner, som fulgte os i ca. 20 minutter. Det er en fantastisk oplevelse. Det er meget facinerende at de disse svømmende akrobater, når de leger omkring skibet. Det siges at de oplever skibet som en legekammerat, og de opviser alle der svømmeegenskaber for at tirre den store "fisk". De drøner frem og tilbage, op og ned, styrbord og bagbord, og man bliver meget facineret af at se deres kunnen. Hvis du har set luftakrobater fra Royal Air force ( Red Arrows ) eller de Italienske luftakrobater så har du lidt af fornemmelsen. De svømmer kun få centimeter fra stævnen og undgår trods alt at blive ramt, selv om stævnen bevæger sig op og ned i bølgerne. Det er et skuespil man aldrig bliver træt af at kigge på.

Tilbage